แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 1-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616601287
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: LC396.5
 • Tags (หัวเรื่อง):
การศึกษาพิเศษ -- การศึกษาและการสอน -- แบบฝึกหัด เด็กพิเศษ -- แบบฝึกหัด
แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016287 - ยืมได้
2 7016418 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0