การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169120537
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 29 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WQ200 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine

วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015572 - ยืมได้
2 7015573 - ยืมได้
3 7015574 - ยืมได้
4 7016124 - ยืมได้
5 7016125 - ยืมได้
6 7016126 - ยืมได้
7 7016127 - ยืมได้
8 7016128 - ยืมได้
9 7016288 - ยืมได้
10 7016289 - ยืมได้
11 7016685 - ยืมได้
12 7016686 - ยืมได้
13 7016687 - ยืมได้
14 7016688 - ยืมได้
15 7016689 - ยืมได้
16 7016690 - ยืมได้
17 7016691 - ยืมได้
18 7016692 - ยืมได้
19 7016693 - ยืมได้
20 7016694 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0