Study guide for clayton's basic pharmacology for nurses

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9780323554732
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 18
 • สำนักพิมพ์: Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 170 หน้า, 0 cm. (1,184 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020
 • เลขเรียก: NLM: QV4 W715S
 • Tags (หัวเรื่อง):
Pharmacology -- Nurses' Instruction
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001420 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1