เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 97 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ว17อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผดุงครรภ์ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013635 - ยืมได้
2 7014164 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0