การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด

 • สถานะ: (3/26) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740333586
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 99 หน้า, 26 cm. (135 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ช132ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สูติศาสตร์ฉุกเฉิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014001 - ยืมได้
2 7014002 30 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
3 7014003 - ยืมได้
4 7014004 - ยืมได้
5 7014005 - ยืมได้
6 7014006 - ยืมได้
7 7014007 - ยืมได้
8 7014008 3 ต.ค. 2023, 16:30 ระหว่างยืม สุภัสสร ชีวสวัสดิ์ชัย
9 7014009 - ยืมได้
10 7014010 - ยืมได้
11 7014011 - ยืมได้
12 7014012 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
13 7014013 - ยืมได้
14 7014014 - ยืมได้
15 7014015 - ยืมได้
16 7014016 - ยืมได้
17 7014017 - ยืมได้
18 7014018 - ยืมได้
19 7014019 - ยืมได้
20 7014020 - ยืมได้
21 7014459 - ยืมได้
22 7014460 - ยืมได้
23 7014461 - ยืมได้
24 7014462 - ยืมได้
25 7014463 - ยืมได้
26 7014464 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 3