ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740649755
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 24 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WR165 ต472
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยา - - ผลที่ไม่พึงประสงค์--ยา - - ผลข้างเคียง--ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ยา
ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา

จันทิมา โยธาพิทักษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006597 30 พ.ย. 2021, 00:00 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
2 7006598 - ยืมได้
3 7006599 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1