การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centeredcare of children with children with chormc illness

 • สถานะ: (1/19) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161111427
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-12
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 95 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ว236ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลเด็ก การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centeredcare of children with children with chormc illness

วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014957 - ยืมได้
2 7014958 - ยืมได้
3 7014959 - ยืมได้
4 7014960 - ยืมได้
5 7014961 - ยืมได้
6 7014962 - ยืมได้
7 7014963 - ยืมได้
8 7014964 - ยืมได้
9 7014965 - ยืมได้
10 7014966 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
11 7014967 - ยืมได้
12 7014968 - ยืมได้
13 7014969 - ยืมได้
14 7014970 - ยืมได้
15 7014971 - ยืมได้
16 7014972 - ยืมได้
17 7014973 - ยืมได้
18 7014974 - ยืมได้
19 7014975 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1