เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746451468
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-02-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 538 หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WA670 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
อนามัยสิ่งแวดล้อม--อนามัยสิ่งแวดล้อม - - การจัดการ--มลพิษ - - การจัดการ
เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011708 - ยืมได้
2 7011709 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0