หนังสือหมวดวิชาสามัญครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974302601
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 364 หน้า, 26 cm. (168 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: HQ743 ส86ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
ครอบครัวศึกษา--สุขศึกษา--ความปลอยภัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008118 - ยืมได้
2 7008119 - ยืมได้
3 7008120 - ยืมได้
4 7008121 - ยืมได้
5 7008122 - ยืมได้
6 7008123 - ยืมได้
7 7008124 - ยืมได้
8 7008125 - ยืมได้
9 7008126 - ยืมได้
10 7008127 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0