เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 1-8

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746458443, 9746458442
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 332 หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB925 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย โรค -- การรักษาแบบแพทย์แผนไทย
เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020398 - ยืมได้
2 7020399 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0