เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 9-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165052078
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 271 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB925 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย โรค -- การรักษาแบบแพทย์แผนไทย
เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020400 - ยืมได้
2 7020401 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0