การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163144287
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 193 หน้า, 26 cm. (210 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WP580 พ672ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ วัยหมดระดู
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020528 - ยืมได้
2 7020529 - ยืมได้
3 7020530 - ยืมได้
4 7020531 - ยืมได้
5 7020532 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0