โลหิตวิทยา = Hematology

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745552364
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอช.ที.พี.เพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 198 หน้า, 19 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WH100 ส241ล
 • Tags (หัวเรื่อง):
โลหิตวิทยา
โลหิตวิทยา = Hematology

สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020570 - ยืมได้
2 7020571 - ยืมได้
3 7020572 - ยืมได้
4 7020573 - ยืมได้
5 7020574 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0