เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 4 หลักการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164784772
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 90 หน้า, 21 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว231ว เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020595 - ยืมได้
2 7020596 - ยืมได้
3 7020597 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0