ระบบร่างกายมนุษย์ = Human body

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164301412
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 30 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ97ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020606 - ยืมได้
2 7020607 - ยืมได้
3 7020608 - ยืมได้
4 7020609 - ยืมได้
5 7020610 - ยืมได้
6 7020611 - ยืมได้
7 7020612 - ยืมได้
8 7020613 - ยืมได้
9 7020614 - ยืมได้
10 7020615 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0