การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during

 • สถานะ: (1/21) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740325574
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 195 หน้า, 26 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ส246ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์--การพยาบาลสูติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005783 - ยืมได้
2 7005784 - ยืมได้
3 7005785 - ยืมได้
4 7005786 - ยืมได้
5 7005787 - ยืมได้
6 7005788 - ยืมได้
7 7005789 - ยืมได้
8 7005790 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
9 7005791 - ยืมได้
10 7005792 - ยืมได้
11 7005793 - ยืมได้
12 7005794 - ยืมได้
13 7005795 - ยืมได้
14 7005796 - ยืมได้
15 7005797 - ยืมได้
16 7005798 - ยืมได้
17 7005799 - ยืมได้
18 7005800 - ยืมได้
19 7005801 - ยืมได้
20 7005802 - ยืมได้
21 7006789 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1