การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161123918
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • เมืองที่พิมพ์: ตรัง
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ธ234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา

ธิดารัตน์ สุภานันท์, และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015103 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0