เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746452789
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 548 หน้า, 29 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ใหญ่ - - การพยาบาล--ผู้สูงอายุ - - การพยาบาล
เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009525 - ยืมได้
2 7009526 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0