หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 61 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WA292 ณ213ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การปฐมพยาบาล
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ณัฐปาลิน นิลเป็ง, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • ปุลวิชช์ ทองแตง
 • เขมิกา สิริโรจน์พร
 • ภิตินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • ชลกนก ธนาภควัตกุล
 • ลินนภัสร์ ธนะวงค์
 • กรรณิกา เรือนจันทร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013615 - ยืมได้
2 7013616 - ยืมได้
3 7013617 - ยืมได้
4 7013618 - ยืมได้
5 7013619 - ยืมได้
6 7013620 - ยืมได้
7 7013621 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0