เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 308 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ว17อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสร้างเสริมสุขภาพ -- การศึกษาและการสอน
เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • พิกุล ตินามาส
 • โรชินี อุปรา
 • ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์
 • สายฝน สฤษดิกุล
 • ณิชชา กองอรินทร์
 • ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013626 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0