เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WA105 ช244อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบาดวิทยา ชีวสถิติ
เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology

ชุติกานต์ สุริยะ

ผู้แต่งร่วม

 • โรชินี อุปรา
 • วรรณภา พิพัฒนวงศ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013640 - ยืมได้
2 7013641 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0