หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746726047
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มิ่งเมือง
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 612 หน้า, 25 cm. (750 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WX167 อ211ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- การป้องกันและควบคุม -- มาตรฐาน--การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม -- มาตรฐาน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012934 - ยืมได้
2 7013678 - ยืมได้
3 7013679 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0