การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742977382
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 186 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: WC268 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อาหารเป็นพิษ -- การรักษา อาหารเป็นพิษ -- การป้องกันและควบคุม
การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

โอภาส การย์กวินพงศ์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013300 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0