คู่มือยา = Handbook of drugs

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749261356
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 11
 • สำนักพิมพ์: N P Press Lirnited Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 600 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ป172ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยา -- คู่มือ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017617 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0