ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับ อักเสบซี โรคตับในเด็ก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616728755
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-05-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์โรคตับและการปลูกถ่ายตับฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 163 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WI725 ป571ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคตับ
ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับ อักเสบซี โรคตับในเด็ก

ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008216 - ยืมได้
2 7008217 - ยืมได้
3 7008218 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0