เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 6 - 10

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161605360
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: QA11.2 ส241อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 6 - 10

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013893 - ยืมได้
2 7013894 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0