ไวยากรณ์อังกฤษเข้าใจง่าย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163110824
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-16
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อักษรเงินดี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 335 หน้า, 21 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: PE1065 ฐ221ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 กรรณิกา เริงไม 15 ต.ค. 2023, 08:45
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016842 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0