เคมีวิเคราะห์ = Analytical chemistry

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740332688
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 369 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: QD75.22 ส172ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
เคมีวิเคราะห์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013951 - ยืมได้
2 7013952 - ยืมได้
3 7013953 - ยืมได้
4 7013954 - ยืมได้
5 7013955 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0