กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789743452574
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บพิธการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 440 หน้า, 21 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006577 - ยืมได้
2 7006578 - ยืมได้
3 7006579 - ยืมได้
4 7006580 - ยืมได้
5 7006581 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0