มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744140487
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: HM107 น236ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
มานุษยวิทยา
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์

นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007669 - ยืมได้
2 7007670 - ยืมได้
3 7007671 - ยืมได้
4 7014121 - ยืมได้
5 7014122 - ยืมได้
6 7014123 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0