ทักษะการบริหารทีม = Leading teams

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744140654
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 21 cm. (160 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: HD66 ด495ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารงานบุคคล การทำงาเป็นทีม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014129 - ยืมได้
2 7014130 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0