12 ค่านิยม...สังคมพัฒนา

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741871933
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วัฒนาพานิช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: HD58 ป171ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
ค่านิยมสังคม -- ไทย การพัฒนาสังคม -- ไทย
12 ค่านิยม...สังคมพัฒนา

ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014162 - ยืมได้
2 7014163 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0