เคมีอินทรีย์ = Organic chemistry

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167136615
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 530 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: QD251.3 ว226ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
อินทรียเคมี สเตริโอเคมี สารประกอบอะโรมาติก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014188 - ยืมได้
2 7014189 - ยืมได้
3 7014190 - ยืมได้
4 7014191 - ยืมได้
5 7014192 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0