มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746522786
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ไอกรุ๊ปเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ก257ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013131 - ยืมได้
2 7013132 - ยืมได้
3 7013133 - ยืมได้
4 7013134 - ยืมได้
5 7013135 - ยืมได้
6 7014228 - ยืมได้
7 7014229 - ยืมได้
8 7014230 - ยืมได้
9 7014231 - ยืมได้
10 7014232 - ยืมได้
11 7014233 - ยืมได้
12 7014234 - ยืมได้
13 7014235 - ยืมได้
14 7014236 - ยืมได้
15 7014237 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0