วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169041085
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 391 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: LB1051 ว189ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ครู -- การศึกษาและการสอน การเรียนรู้
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014255 - ยืมได้
2 7014256 - ยืมได้
3 7014257 - ยืมได้
4 7014258 - ยืมได้
5 7014259 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0