โมเดลสมการโครงสร้าง = Structural Equation Modeling

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741869008
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วัฒนาพานิช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 199 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: QA278.3 พ247ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
แบบจำลองสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013596 - ยืมได้
2 7013597 - ยืมได้
3 7013598 - ยืมได้
4 7013599 - ยืมได้
5 7014287 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0