เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167697482
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 251 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT3 พ231ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ

พิกุล สิทธิประเสริฐกุล

ผู้แต่งร่วม

 • ยุทธดนัย สีดาหล้า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014291 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0