การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745069825
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 10
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 663 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007147 - ยืมได้
2 7007148 - ยืมได้
3 7007149 - ยืมได้
4 7007150 - ยืมได้
5 7007151 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0