คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744011336
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 146 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ส162ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยา - - คู่มือ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007182 - ยืมได้
2 7007183 - ยืมได้
3 7007184 - ยืมได้
4 7007185 - ยืมได้
5 7007186 - ยืมได้
6 7007187 - ยืมได้
7 7007188 - ยืมได้
8 7007189 - ยืมได้
9 7007190 - ยืมได้
10 7007191 - ยืมได้
11 7014314 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0