เหล้า/ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164070127
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-23
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 212 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HV5600.55 น271ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คนดื่มสุรา
เหล้า/ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558

เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • นพพล วิทย์วรพงศ์
 • สุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์
 • กิจวัตร ทาเจริญ
 • ณัฐ ธารพานิช

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014317 - ยืมได้
2 7014318 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0