เคล็ด (ไม่) ลับ : การจัดทำมาตรการ ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 55 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HV5283.T5 ส247ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
คนดื่มสุรา -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ -- ไทย
เคล็ด (ไม่) ลับ : การจัดทำมาตรการ ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน

สุวรา แก้วนุ้ย

ผู้แต่งร่วม

 • ทักษพล ธรรมรังสี
 • กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014319 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0