กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/32) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746728188
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 205 หน้า, 21 cm. (110 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY32.JT3 ก13
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สมใจ ศิระกลม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014382 - ยืมได้
2 7014383 - ยืมได้
3 7014648 - ยืมได้
4 7014649 - ยืมได้
5 7014650 - ยืมได้
6 7014651 - ยืมได้
7 7014652 - ยืมได้
8 7014653 - ยืมได้
9 7014654 - ยืมได้
10 7014655 - ยืมได้
11 7014656 - ยืมได้
12 7014657 - ยืมได้
13 7014658 - ยืมได้
14 7014659 - ยืมได้
15 7014660 - ยืมได้
16 7014661 - ยืมได้
17 7014662 - ยืมได้
18 7014663 - ยืมได้
19 7014664 - ยืมได้
20 7014665 - ยืมได้
21 7014666 - ยืมได้
22 7014667 - ยืมได้
23 7014668 - ยืมได้
24 7014669 - ยืมได้
25 7014670 - ยืมได้
26 7014671 - ยืมได้
27 7014672 - ยืมได้
28 7014673 - ยืมได้
29 7014674 - ยืมได้
30 7014675 - ยืมได้
31 7014676 - ยืมได้
32 7014677 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0