เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745063924, 9789745063921
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 157 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน เวชปฏิบัติทางการพยาบาล
เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์

ประไพ โรจน์ประทักษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014472 - ยืมได้
2 7014473 - ยืมได้
3 7014474 - ยืมได้
4 7014475 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0