การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9782931879
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-09-27
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 323 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014546 - ยืมได้
2 7014547 - ยืมได้
3 7014548 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0