การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741366996
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 291 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY154 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต--ผู้ป่วยหนัก - - การดูแล
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

เพลินตา ศิริปการ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กาญจนา สิมะจารึก, บรรณาธิการ
 • ชวนพิศ ทำนอง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006055 - ยืมได้
2 7006056 - ยืมได้
3 7006057 - ยืมได้
4 7006058 - ยืมได้
5 7006059 - ยืมได้
6 7006060 - ยืมได้
7 7006061 - ยืมได้
8 7006062 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0