กายวิภาคศาสตร์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742973206
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 443 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ก225
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015197 - ยืมได้
2 7015198 - ยืมได้
3 7015199 - ยืมได้
4 7015200 - ยืมได้
5 7015201 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0