การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 = Adult and geriatric nursing care 2

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741105458
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 328 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY152 พ218ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลเวชศาสตร์วัยชรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015207 - ยืมได้
2 7015208 - ยืมได้
3 7015209 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0