หัตถการในเด็ก = Pediatric procedures

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162231674
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 251 หน้า, 21 cm. (185 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WS200 ห214
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ หัตถการทางการแพทย์ -- ในวัยทารกและเด็ก การรักษาโรค -- ในวัยทารกและเด็ก
หัตถการในเด็ก = Pediatric procedures

สุวรรณี วิษณุโยธิน, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • รสวันต์ อารีมิตร, บรรณาธิการ
 • กุณฑล วิชาจารย์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015504 - ยืมได้
2 7015505 4 ส.ค. 2021, 14:20 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
3 7015506 - ยืมได้
4 7015507 - ยืมได้
5 7015508 - ยืมได้
6 7015509 - ยืมได้
7 7015510 - ยืมได้
8 7015511 - ยืมได้
9 7015512 - ยืมได้
10 7015513 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1