การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็ก = Screening and early detection for pediatric conditions

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746523073
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอกรุ๊ป เพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 194 หน้า, 26 cm. (270 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WS141 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค กุมารเวชศาสตร์
การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็ก = Screening and early detection for pediatric conditions

พชรพรรณ สุรพลชัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015524 - ยืมได้
2 7015525 - ยืมได้
3 7015526 - ยืมได้
4 7015527 - ยืมได้
5 7015528 - ยืมได้
6 7015529 - ยืมได้
7 7015530 - ยืมได้
8 7015531 - ยืมได้
9 7015532 - ยืมได้
10 7015533 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0