พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์

 • สถานะ: (2/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974652243
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอกรุ๊ป เพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 416 หน้า, 0 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WS100 พ235
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009099 - ยืมได้
2 7009100 - ยืมได้
3 7009101 - ยืมได้
4 7015575 - ยืมได้
5 7015576 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
6 7015577 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 2